3D opdracht – durven doen delen

Serious Gaming in optima forma: Niet de praktijk nabootsen maar de praktijk doen!

Newpublic-trainees krijgen elk half jaar binnen hun opleidingsprogramma de ruimte om in kleine groepjes te experimenteren met echte opdrachten van gemeenten en overheidsorganisaties. Zij worden door elkaar plus een 3D-coach scherp gehouden: wat is de vraag achter de vraagstelling? Wie zijn de stakeholders? Welke invalshoeken zijn er? Wat zijn de kaders en waarom soms niet juist buiten kaders? Prikkelen op Durven Doen Delen

Op deze manier kunnen Newpublic-ers hun inzichten, talenten en frisse kijk loslaten op een breed scala aan thema’s. Voor gemeenten en overheidsorganisaties is het een mooie kans om een vraagstelling eens te laten beantwoorden door jonge professionals van buiten de eigen organisatie! Meedoen aan de 3D opdracht is kosteloos. Wel vragen we organisaties elk half jaar de opdracht zo uitdagend (durven, doen en delen) mogelijk in te dienen, en natuurlijk beschikbaar te zijn voor afstemming en samenwerking met de Newpublicers. Kijk op deze pagina voor lopende opdrachten.

Lopende Durven, Doen en Delen Projecten

Gemeente Vlaardingen:
Hoe ontdekken we ongeziene interne kennis en hoe zetten we deze het beste in?

We weten dat we veel kennis in huis hebben. Niet alleen vakkennis op vele inhoudelijke terreinen. Ook hebben onze 425 medewerkers ervaringen en vaardigheden (bijvoorbeeld spreken van een bepaalde taal, dagvoorzitter zijn, infographics maken of handig met Photoshop zijn)… [lees meer]

Gemeente Leusden:
Hoe ziet de afdeling Burgerzaken
er in 2022 uit?

Samen met gemeente Leusden zoeken wij hier een antwoord op. Is er in 2022 nog een ‘ouderwets’ loket of vraag je voortaan je paspoort of trouwakte gewoon digitaal aan? Heeft de gemeente überhaupt nog wel een fysieke plek nodig om goed te functioneren?… [lees meer]

Gemeente Veenendaal:
Hoe en waarom wordt Publiek Ondernemen gefaciliteerd en waar kan het beter?

Burger samenspraak, oplossingsgerichte initatieven van bottom-up, cocreatie. Vanuit de samenleving komt steeds meer de roep richting overheid om oplossingsgericht te denken in plaats van star de regels te volgen, welwillend te luisteren naar de bewoners en te kijken wat er met de signalen vanuit de samenleving gedaan kan worden… [lees meer]

Gemeente Woudenberg:
Past de gedrags-veranderingsmethode ‘nudging’ bij onze gemeente?

Nudging is een duwtje geven in de goede richting door het gewenste gedrag aantrekkelijk te maken, zonder mensen daarbij in hun vrijheden te beperken. Het doel is gedrag (licht) bij te sturen, waarbij het gaat om onderbewust gemaakte keuzes te beïnvloeden… [lees meer]

Afgeronde Durven, Doen en Delen Projecten

Andere projecten

Gemeente
Nijmegen

nijmegen afbeelding
Welk type dienstverlening binnen de nieuwe stadswinkel past het best bij de burger?

Gemeente
Hoorn

hoorn afbeelding
Hoe ziet onze (digitale) dienstverlening er in 2020 uit?
 

Gemeente
Rucphen

rucphen afbeeldingHoe ziet de toekomstige werkplek er over drie tot vijf jaar uit?

Gemeente
Waddinxveen

waddinxveen afbeelding
Hoe kunnen wijkregisseurs integraal kennis delen?

Veiligheidsregio
Gelderland

veiligheidsregio afbeelding
Hoe kan de afdeling Facilitaire Dienstverlening zich beter positioneren?