Nieuws

De energieprofessionals van de toekomst

Newpublic heeft met APPM de handen ineengeslagen om een nieuw opleidingsprogramma op te zetten; het Mastership Energietransitie. APPM is een club van 85 adviseurs en projectmanagers in de fysieke werkomgeving die de visie heeft om Nederland mooier te maken.
Hidde van Ooststroom is werkzaam bij APPM als adviseur en regisseur in het werkveld energietransitie. Hij is met zijn collega’s verantwoordelijk voor het inhoudelijke opleidingsprogramma en geeft ook enkele masterclasses. In dit interview vertelt Hidde ons waarom het Mastership Energietransitie zo belangrijk is.

Wat is jouw rol bij APPM?

“Ik ben adviseur en daarnaast regisseur van het werkveld van energietransitie. Mijn werk is erg variërend. Zo ben ik betrokken bij Regionale Energie Strategieën, bij vraagstukken rondom energie-infrastructuur en werk ik samen met collega’s van zero-emissie vervoer aan laadinfrastructuur. Bij APPM kennen we geen bedrijfsonderdelen of vaste teams, er zijn alleen een aantal regisseurs die zorgen dat iedereen zijn of haar werk goed kan doen. Dat doe ik voor het werkveld energietransitie.”

Kun een voorbeeld noemen van je werkzaamheden?

“Jazeker, bij enkele gemeenten in Noord-Holland adviseren we over het realiseren van zonnepanelen op grote daken en parkeerplaatsen. Dit zijn kansrijke oplossingen voor de opwekking van duurzame energie. Vanuit APPM kijken we vooral hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen en specifiek wat de gemeente hiervoor kan doen.”

Staan gemeenten/provincies open voor nieuwe ontwikkelingen?

“Ja, ze staan er zeker voor open. In Nederland hebben we het klimaatakkoord ondertekend en dat is de drijfveer voor alle overheidsorganisaties om met het klimaat of de energietransitie aan de slag te gaan. Ook vanuit bewoners of maatschappelijke organisaties wordt de roep om verandering steeds luider. Dit is niet altijd eenvoudig: alle opgaven zijn nieuw waardoor er nog veel ontdekt en ontwikkelt moet worden. Daarnaast zijn de financiële middelen nog beperkt en is er ook niet altijd voldoende capaciteit om alle ontwikkelingen te kunnen bemensen. “

Is het mastership o.a. vanwege deze uitdagingen ontwikkeld?

“Jazeker, met APPM willen we Nederland mooier maken. Nu werken we met ongeveer 15 collega’s dagelijks aan de energietransitie en nog eens 70 in andere werkvelden. Dat is al geweldig, maar de opgave is veel groter dan wij zelf aan kunnen. Met het mastership energietransitie willen we veel meer jonge talenten vroegtijdig met de juiste kennis op pad sturen. Zo kunnen we onze kennis verbreden om uiteindelijk deze complexe uitdaging met elkaar gedaan te krijgen.”

Welke rol speel jij binnen het opleidingsprogramma?

“De deelnemer aan het mastership wordt op twee manieren opgeleid. Enerzijds vanuit Newpublic op het gebied van persoonlijke vaardigheden zoals; leiderschap, communicatie en schrijfvaardigheid. Wij gaan vanuit APPM het inhoudelijke deel over de energietransitie invullen. Tijdens de opleidingsdagen gaan we heel specifiek in op wat de energietransitie is en welke opgave hieraan gekoppeld zijn. Maar we gaan ook in op de dynamiek binnen de gemeente en welke rollen hierin belangrijk zijn.”

Hoe belangrijk is de kwestie samenwerken op dit thema?

“Door de complexiteit van de energietransitie is samenwerken de basis om de juiste stappen te zetten. Iedereen weet dat er iets moet gebeuren, alleen niemand weet precies hoe dat proces er uit moet zien. Een van de thema’s in het mastership heet dan ook ‘omgaan met onzekerheid’. Er zijn zoveel belangen en nieuwe ontwikkelingen waardoor iemand altijd een oplossing in twijfel zal trekken. Je bent dus constant aan het zoeken naar zekerheid die er niet is. Binnen het opleidingsprogramma leer je dus hoe je daar mee om moet gaan als toekomstig adviseur.”

Heb jij al eerdere ervaring met trainees?

“Binnen APPM begeleiden we veel afstudeerders en starters, in onze projecten komen we natuurlijk vaak trainees bij overheidsorganisaties tegen. Voor ons zijn dit overigens gewoon collega’s waarmee we samenwerken op projecten en programma’s en geen trainees. Tijdens de opleidingsdagen proberen we ook mee te geven dat je altijd de vrijheid krijgt om je eigen mening uit te spreken, onafhankelijk van  jouw rol en opdracht.”

Leiden jullie met het mastership niet jullie eigen concurrentie op?

“Het is onze ambitie om Nederland mooier te maken en daar gaat dit initiatief zeker aan bijdragen. De energietransitie is een grote opgave, dus iedere versterking is welkom. En daarnaast is het voor ons natuurlijk geweldig om met zoveel toekomstige ambtenaren te kunnen werken.”

Welke reden geef je mee aan de toekomstige deelnemer van het mastership om zich aan te melden?

“De energietransitie is tussen nu en 2050 de grootste opgave die we met elkaar te klaren hebben en samen met Newpublic heeft APPM een opleidingsprogramma neergezet waarmee je een vliegende start maakt om in die opgave aan de slag te kunnen gaan. Daarbij is het een basis voor je toekomst en leg je hiermee nog niets vast. Je krijgt in 1,5 jaar de basis mee waarna je met de juiste bagage je eigen weg kan kiezen!”