Academy

Trainee Michèlle over de training Script

Yes het nieuwe opleidingsjaar is gestart! Tijd om eens dieper in te gaan op de opleidingsdagen van Newpublic. Wat leren onze trainees daar zoal? En hoe helpt het ze groeien in hun rol als pionier en veranderaar? Dit keer geven we het woord aan Michèlle, trainee project-assistent bij de gemeente Eindhoven op de afdeling Sport!

Wie ben je en wat doe je bij Newpublic?

”Mijn naam is Michèlle Sülter, trainee project-assistent bij de gemeente Eindhoven, afdeling Sport. Bij Eindhoven Sport zit je aan de uitvoerende kant van het sportbeleid dat wordt opgesteld. In mijn functie werk ik mee aan diverse projecten, zoals het rookvrij maken van het voorterrein van het zwembad en het implementeren van een app voor het interne personeel. Verder ben ik betrokken bij het project Omvorming Tongelreep (nieuwbouw zwembad) en ondersteun ik mijn leidinggevende in zijn werkzaamheden.”

Welke training heb je onlangs gevolgd?

”Afgelopen vrijdag heb ik de training Script en organisatiescript gevolgd, aangeboden door de TA academie.”

Waar ging deze training over?

”Tijdens de training zijn we eerst ingegaan op ieders persoonlijke script, door middel van het beantwoorden van persoonlijke vragen. Deze vragen houden verband met wat jouw drivers zijn in het leven (bijvoorbeeld het nastreven van perfectie, je best doen of voort maken). Ook hebben we onderzocht wat onze stoppers zijn, oftewel, wat zit er in ons dat ons tegenhoudt om bepaalde dingen te doen? Tot slot hebben we gekeken welke eigenschappen bij onszelf passen en of we van onze ouders hebben overgenomen hoe we bepaalde dingen aanpakken.””De training ging over script. Het script kan gezien worden als een verhaal van jouw leven, of zoals Eric Berne het omschrijft: “het onbewuste levensplan waarmee mensen hun leven vormgeven”. We hebben geleerd dat je script al op jonge leeftijd wordt vastgelegd, door de beslissingen die je als kind neemt. Meestal zijn die beslissingen beïnvloed door de richtlijnen die je ouders je meegeven.”

Hoe helpt deze training jou te groeien in je werk?

”Het organisatiescript gaat over het verhaal van jouw organisatie: welke dingen liggen ten grondslag aan een bepaalde cultuur? Dit kan je helpen om de cultuur beter te begrijpen.”

”Als volwassenen zijn wij ons meestal niet bewust van ons script. Zodra je je bewust bent van je eigen scriptbesluiten, is toetsing en correctie mogelijk. Daarom zijn we deze training ingegaan op de bewustwording van ons eigen script.

Tevens hebben we geleerd over het organisatiescript. Dit kan hetzelfde opgevat worden als het persoonlijke script, alleen gaat het in dit geval over het verhaal van jouw organisatie. En welke dingen ten grondslag liggen aan een bepaalde cultuur die in jouw organisatie heerst. Dit kan je helpen om de cultuur van jouw organisatie beter te begrijpen. En om in de spirit van pionier te blijven, kan dit trainees helpen om zich hier bewust van te worden, en deze zaken eventueel te benoemen. Op die manier kan toetsing en correctie mogelijk worden gemaakt.”

Heb je je nieuwe kennis en vaardigheden al toegepast op de werkvloer?

“Door je bewust te worden van je eigen script krijg je meer inzicht in waarom jij dingen op een bepaalde manier aanpakt. De inzichten uit deze training wil ik gaan gebruiken om mijn persoonlijke ontwikkeldoelen te bereiken. Kortom vond ik het een interessante training, die je ook echt handvatten meegeeft om de theorie in de praktijk toe te passen.”