My day at

Duco’s day at gemeente Amersfoort

In mijn rol als newsroom analist bij de gemeente Amersfoort hield ik me voornameljk bezig met het analyseren van data, het delen van inzichten die hieruit voortkomen en het meenemen van het team in de ontwikkelopgave op dit gebied.

Continu op de hoogte van wat er speelt en leeft in de stad

Om een uur of acht loop ik het stadhuis binnen. Vandaag maak ik de omgevingsanalyse die dagelijks vanaf de newsroom naar de gehele organisatie wordt gestuurd. Binnen mijn team werken we met een pool van een aantal medewerkers die regelmatig dit soort analyses maken en vandaag ben ik dat.

Voor het maken van deze analyse maken we gebruik van een monitoringstool die op internet zoekt naar berichten waarin combinaties van bepaalde woorden voorkomen (zoals ‘gemeente’ en ‘Amersfoort’). Vervolgens loop ik de berichten door en beoordeel ik of ze relevant zijn voor de analyse. Met soms ruim honderd nieuwsberichten kan dat een behoorlijke klus zijn!

Eén van de berichten die vandaag meerdere keren omhoogkomt gaat over een groot infrastructuurproject dat bij groepen bewoners veel weerstand oproept. Met name over de noodzakelijke kap van een groot aantal bomen bestaat onvrede. Het protest neemt soms ludieke vormen aan: een tijdje terug stonden leden van een actiegroep verkleed als een boom een protestlied te zingen tijdens de raadsvergadering. Maar de kritiek wordt natuurlijk ook op sociale media geuit. Ik loop de berichten door en probeer ze objectief en bondig samen te vatten voor de analyse. Dit doe ik ook voor de andere onderwerpen die spelen.

Om 09:30 bespreek ik de analyse met het team tijdens de dagelijkse standup. Ook communicatieadviseurs en een medewerker van het Klantcontactcentrum haken hierbij aan. Zo zijn we ook op de hoogte van eventuele uitzonderlijke signalen aan de telefoon en weten we continu wat er speelt en leeft in de stad.

Stipt om 11:00 verstuur ik de analyse naar de hele organisatie. Ik ga meteen door naar mijn volgende afspraak. Samen met collega’s organiseer ik een kick-off voor een nieuwe tool die we in gebruik gaan nemen om onze website te optimaliseren. De tool biedt een heel scala aan mogelijkheden en het is best lastig om daar overzicht op te houden. Tijdens de kick-off bespreken we de inhoud van de mogelijkheden, maar vooral de nieuwe afspraken die voortvloeien uit het gebruik van de tool. Dit bespreken we aan de hand van een implementatieplan dat ik samen met een collega heb geschreven. Het is op dit snijvlak van technologische mogelijkheden en organisatorische verandering dat mijn rol het meest tot zijn recht komt.

Aan het eind van de middag heb ik nog een afspraak staan met de wethouder en drie managers. Samen met de programmamanager heb ik de beleidsevaluatie publieksdienstverlening voorbereid die binnenkort met de gemeenteraad plaats gaat vinden. We praten de wethouder bij over de presentatie, doel en opzet van de evaluatie. We hebben er een interactieve presentatie van gemaakt waarbij we met stellingen de raadsleden proberen te prikkelen met elkaar in discussie te gaan.

Na de afspraak heb ik nog wat tijd om mijn mail bij te werken en kleine zaken af te ronden. Om een uur of 17:30 sluit ik af en ga ik naar huis. Ik kijk terug op een leuke en afwisselende dag!