Nieuws

Datagericht werken: “food for pioneers”

Mijn huidige opdracht bij de gemeente Almelo draait in grote mate om het idee van bedrijfsmatig werken. Gemeenten hebben vaak een hiërarchisch en stug imago. Werkprocessen zijn soms omslachtig en inefficiënt en systemen zijn verouderd of worden niet optimaal benut. Bedrijven worden daarentegen gezien als meer efficiënt, gericht op resultaat en met oog op de beschikbare middelen. Veel gemeenten willen de cultuur onder de werknemers daarom veranderen en daarbij is een frisse blik van buitenaf een goed begin.

Stereotypen hebben vaak een kern van waarheid en ook bij de gemeente Almelo zijn inderdaad nog stappen te zetten met betrekking tot digitalisering en bedrijfsmatig werken. Het implementeren van nieuwe systemen wordt bemoeilijkt door het feit dat veel partijen in de gemeente meegenomen moeten worden in de aanloopfase. Daarnaast moet het systeem passen in het grotere geheel van de werkwijze en moet iedereen met de software overweg kunnen. Al deze factoren maken het een uitdaging om iedereen te overtuigen van het nut van een nieuwe manier van werken.

Vervolgens wordt die informatie gebruikt om voorspellingen te maken over de toekomst

In het bedrijfsleven wordt tegenwoordig op vele verschillende manieren gebruikt gemaakt van data-analyse. Financiële gegevens, gebruikersgegevens, verkoopcijfers, alles wordt uit de kast gehaald om zo veel mogelijk informatie te vergaren. Vervolgens wordt die informatie gebruikt om voorspellingen te maken over de toekomst, of fouten uit het verleden te verklaren. Bij de gemeente is op dit vlak nog een  slag te maken. Behalve financiële data zijn gegevens niet altijd volledig voorhanden, dus de eerste stap is om die te ontsluiten.

De gemeente heeft bovendien de uitdaging dat het resultaat van het werk dat wordt gedaan moeilijk meetbaar is. Het resultaat is namelijk hoe de burger de openbare ruimte en gemeentelijke service ziet. Een mogelijke manier om dit te meten is het houden van een gemeentebrede enquête over de staat van de openbare ruimte. En die vervolgens na een aantal jaren te herhalen.

De vraag is hoe de Nederlandse gemeente er over 10 jaar uitziet. Hoe kunnen gemeenten meekomen in deze tijd van digitalisering en hun medewerkers overtuigen van het nut van nieuwe manieren van werken? Hoe gaat de burger dat merken? En welke rol speelt onze generatie daarin? Erg leuk om daar een bijdrage aan te mogen leveren!

Emiel Dijkman