Nieuws

Gemeente Lelystad kiest voor Newpublic

Met trots hebben we weer leuk nieuws! Newpublic is na gunning van een Europese aanbesteding  voor de komende 5 jaar partner van gemeente Lelystad voor het inzetten, opleiden en begeleiden van trainees. Hiermee wordt hét traineebureau voor de overheid, Newpublic, één van de drie organisaties die de nieuwe traineepool van gemeente Lelystad mogen gaan organiseren.

Rebecca van de Lagemaat, oprichter en partner van Newpublic, is enorm blij met de gunning: ‘We hebben er heel veel zin in om ons specialisme in te kunnen zetten om met de veranderkracht van jong talent de gemeente Lelystad vooruit te helpen met hun opgaven en uitdagingen!’

hun frisse blik, energie en pionierschap optimaal kunnen inzetten

Om de instroom van jong talent te bevorderen heeft gemeente Lelystad de ambitie uitgesproken een eigen traineepool te starten. De trainees zullen gedurende een periode van 2 jaar opdrachten uitvoeren binnen de gemeente, begeleid door senior medewerkers. Zij zullen gaan bijdragen aan alle vakdisciplines en domeinen die de gemeente rijk is. Het intensieve trainings- en begeleidingsprgramma van Newpublic zorgt er voor dat de trainees hun frisse blik, energie en pionierschap optimaal kunnen inzetten om de gemeente Lelystad te helpen vernieuwen.