My day at

Lynn Sha’s day at gemeente Houten

Hallo allemaal! Binnen de afdeling Samenleving werk ik aan risicomanagement, informatie- en opdrachtgestuurd werken.

Daarnaast inventariseer, analyseer, en leer ik meer over het uitvoeren van de taken van een medewerker bedrijfsbureau die binnenkort met pensioen gaat, zodat ik deze over kan dragen aan een opvolger.

Mijn dag begint maandagochtend om 8.00 uur, met zoals het hoort bij de gemeente, een kop koffie! Daarna eerst maar eens mijn mails lezen en beantwoorden om vervolgens met de collega die binnenkort met pensioen gaat aan de slag te gaan met een collegevoorstel.

Na het opstellen van het collegevoorstel begin ik aan één van mijn andere taken:  risicomanagement. De gemeente heeft de afgelopen tijd al veel aandacht besteed aan de organisatorische kant van risicomanagement. Echter voordat alles succesvol geïmplementeerd kan worden, moet er meer draagvlak gecreëerd worden en moet risicobewustzijn gestimuleerd worden onder medewerkers. In de voorgaande maanden heb ik onderzoek gedaan naar risicomanagement en risicobewustzijn. Ik heb o.a. interviews afgenomen en de resultaten hiervan geanalyseerd. Deze week begin ik, met de kennis die ik heb opgedaan, aan een presentatie voor de afdeling Samenleving om risicobewustzijn aan te wakkeren onder de medewerkers. Een zeer uitdagende klus, want hoe verkoop je zoiets nu?! In de ogen van medewerkers is het in kaart brengen van risico’s een extra klus, bovenop hun dagelijkse werk. Dus ondanks dat het veel op kan leveren, ziet men het belang er nog niet van in. Ik ben heel erg benieuwd hoe men op mijn presentatie zal reageren.

Een zeer uitdagende klus, want hoe verkoop je zoiets nu?!

Na de lunch werk ik aan de monitoringslijst voor opdrachtgestuurd werken. De opdrachten waar medewerkers aan werken, die niet bij de standaard werkzaamheden horen, worden omschreven in een opdrachtomschrijving en gemonitord middels een opdrachtgestuurd werken lijst. Op deze manier wordt de voortgang van iedere opdracht bijgehouden, heeft iedereen zicht op welke opdrachten er lopen en heeft iedereen zicht op de activiteiten die voor elke opdracht worden uitgevoerd. Een tijd geleden heb ik gewerkt aan een format voor de opdrachtomschrijving, zodat voor iedere medewerker duidelijk is wat hierin omschreven moet worden. Ook bestaat de vraag om de monitoringslijst overzichtelijker te maken. Daar ben ik nu mee bezig. Genoeg te doen dus!

Vandaag stond echt in het teken van ‘doen’. Het collegevoorstel moest de deur uit, de presentatie over risicomanagement moet na het verrichten van het onderzoek worden ontwikkeld en na het analyseren van de opdrachtgestuurd werken lijst is het nu aan mij om hem aan te passen. Dit alles heeft uiteindelijk als doel om dit te ‘delen’ met alle medewerkers van de afdeling Samenleving.