Voorbeeldopdracht

Adviseur met ambitie

Jolanda is al twee jaar werkzaam bij Newpublic en zit nu op haar derde opdracht als adviseur bij Lysias Advies, die het publieke domein versterken. In de afgelopen twee jaar heeft Jolanda ontdekt wat wel en niet bij haar past en heeft nu haar passie gevonden in onderzoekend adviseur.

Vertel eens wat meer over je opdrachten

“Ik ben bij de gemeente Waalwijk begonnen bij de afdeling beheer openbare ruimte en vastgoed, waar ik verantwoordelijk was voor het opstellen van het Integraal Beheerplan. Mijn rol bestond uit het bundelen van de meest belangrijke wetten, regels en richtlijnen in één document. Mijn volgende opdracht was tevens bij de gemeente Waalwijk, maar dan als adviseur duurzaamheid. Tijdens deze opdracht heb ik ontdekt dat organisatorische werkzaamheden niet bij mij passen en dat ik juist ‘het zware werk’ doormiddel van onderzoek wil doen. Daarom ben ik nu werkzaam bij Lysias Advies, waar ik op verschillende onderwerpen onderzoek kan doen en op basis daarvan advies opstel.”

“Het mooie aan deze organisatie is dat ‘life-long learning’ daar echt geldt”

Heb jij als adviseur ergens een expertise in?

“Mijn achtergrond is in het sociale domein in extreme omstandigheden, zoals conflictgebieden en gebieden waar extreme armoede heerst. Binnen mijn rol als adviseur ben ik daar nog niet mee bezig omdat ik eerst nog alle kansen wil benutten om te kijken wat er allemaal speelt binnen het publieke domein. Hierna wil ik mij graag specialiseren in het sociale domein, daarbij liggen mijn passies heel erg bij saamhorigheid, discriminatie en vluchtelingenbeleid. Ik heb de ambitie om in de toekomst Lysias Advies tot een internationaal niveau te tillen binnen deze thema’s.”

Lysias Advies klinkt als een organisatie die open staat voor vernieuwing…

“Ja dat klopt, ik voel me erg vertrouwd en vrijgelaten binnen Lysias. Het brede scala aan opdrachten maakt het zo bijzonder. Zo kan ik mezelf ontwikkelen in verschillende thema’s. Het mooie aan deze organisatie is dat ‘life-long learning’ daar echt geldt. Van junior tot senior niveau geeft iedereen aan dat ze steeds nieuwe dingen leren en daardoor elke dag genieten van hun werk.”

Met een terugblik naar de Newpublic route, was die zo gepland?

“Ik had nooit gedacht dat ik na twee jaar nog steeds bij Newpublic zou werken. Ik ben destijds begonnen in een ambtsfunctie, terwijl ik de droom had om adviseur te worden. Deze kans om bij een gemeente te werken heb ik genomen, omdat ik graag wilde beginnen en ervaring wilde opdoen. Het was dus totaal niet gepland, maar ik ben heel blij zoals het is uitgelopen. Ook ben ik heel erg blij om te weten te zijn gekomen wat ik juist wel en niet leuk vind.”

Welke dingen zijn jou bijgebleven na twee jaar het Newpublic trainingsprogramma volgen?

“Mijn gespreksvaardigheden heb ik bij Newpublic verder kunnen ontwikkelen en hier word ik ook vaak op gecomplimenteerd. Methodes van luisteren, doorvragen en samenvatten helpen mij in zwaar geladen gesprekken, zoals bij integriteitsonderzoeken. Het is dan belangrijk om de gesprekspartner zich gehoord te laten voelen. Verder is het heel fijn om ervaringen en nieuwe ideeën te delen met medetrainees die in hetzelfde schuitje zitten.”