Nieuws

Resultaat gericht als pionier

Siavash is bestuursondersteuner bij de gemeente Beekdaelen in het mooie zuiden. Hij werkt voornamelijk op de afdeling sociaal domein, maar vanwege de gemeentelijke herindeling bestaan zijn taken uit uiteenlopende onderwerpen en moet hij regelmatig ad hoc de manager van publieksdiensten en de gemeente secretaris ondersteunen. Een interessant verhaal waar we meer van willen weten!

Vertel eens waar jouw interesse in het publieke domein vandaan komt

“Ik ben altijd al geïnteresseerd in onderwerpen die met het publieke domein of maatschappelijke onderwerpen te maken hebben, op zowel gemeentelijk als op landelijk niveau. Persoonlijk denk ik ook dat je bij een gemeente veel meer kan leren omdat je dichter op de burger zit en je daarom nauwer moet samenwerken en daardoor meer impact hebt op de dingen die je doet.”

Heb jij al ervaring binnen het publieke domein?

“Ik heb al redelijk wat werkervaring en niet alleen binnen het publieke domein. Ik heb tijdens mijn studententijd veel bijbaantjes gehad. Zo heb ik binnen de Tweede Kamer stage gelopen en tijdens mijn HBO Bestuurskunde werkte ik bij de bank als financieel adviseur. Na de afronding van mijn studie kreeg ik een baan aangeboden bij de gemeente, maar ik vond dat ik naar mijn mening nog niet genoeg kennis en vaardigheden had. Ik  ben toen een master in filosofie gaan volgen waar naast ik nog steeds bij de bank werkte. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen heb ik meegeholpen met de campagne van VOLT.”

Om welke reden werk je nu bij de gemeente in plaats van bij de bank?

“Ik miste heel erg het sociale aspect binnen het bedrijfsleven omdat ik graag voor het maatschappelijke belang wil opkomen in plaats van mijn individuele belang. Daardoor heb ik er uiteindelijk toch voor gekozen om bij de gemeente te gaan werken.”

“Het denkbeeld van Newpublic, dat ze vernieuwend willen zijn, dat stond mij heel erg aan!”

Wat vind je van je opdracht bij deze gemeente?

“De functie bestuursondersteuner trok mij heel erg aan en daarnaast is het, vanwege de gemeentelijke herindeling, een nieuwe gemeente. Als bestuurskundige is dat heel interessant, want deze functie gaan niet zo zeer in op de inhoud, maar meer op het bestuurlijke niveau. Ik ben bezig met processen en plannen, vergaderingen bijwonen, opschrijven wat de acties zijn en wie wat moet uitvoeren. Kort samengevat ben ik heel proces- en projectmatig bezig. Ik moet ervoor zorgen dat de afdeling goed samenwerkt. Zo heb ik elke dag wel wat anders te doen.”

Waarom heb je voor Newpublic gekozen?

“Het denkbeeld van Newpublic, dat ze vernieuwend willen zijn, dat stond mij heel erg aan! Wat betreft de opleidingsdagen, fysiek was natuurlijk leuker geweest maar ik vind het heel fijn dat je met een groep trainees in een vergelijkbare omgeving zit. Ik heb heel veel aan de contacten en reflectie gesprekken gehad. Ik heb elke week vergaderingen met wethouders van sociaal domein en de burgemeester. Je wordt dus echt in het diepe gegooid en dan is het wel fijn om af en toe met andere trainees te reflecteren.”

Wat is jouw kracht als pionier?

“Ik ben heel resultaatgericht, maar ik heb wel oog voor het democratische aspect. Soms kamp je met het democratische probleem in Nederland dat gemeente A iets totaal anders doet dan de gemeente B. Ik denk juist dat de kracht zit in het samenwerken om zo dat probleem tegen te gaan. Daarbij ben ik niet bang om de discussie aan te gaan of om belangrijke dingen te benoemen als ik met bestuurders, managers en de gemeente secretaris in gesprek ben.”

“Er was bijvoorbeeld een discussie over eenzaamheid onder ouderen, waarbij ik een totaal andere blik kon werpen op dit onderwerp dan mijn collega’s. Ik ga dan de discussie aan om samen tot nieuwe inzichten te komen. Ik wil niet vanuit alleen mijn bureau aan het werk gaan, ik wil beleid schrijven naar aanleiding van gesprekken met anderen. Zo maak ik ook altijd de vergadering concreet, zodat het duidelijk is wat iedereen moet doen na afloop. Ondanks de verschillende meningen boeken we dan toch resultaat.”

Hoe ziet jouw komende jaar er nog uit?

“Ik wil graag door gaan bij de gemeente Beekdaelen, waar ik in juli al een jaar zit. Er zijn nog veel beleidsplannen die ik graag wil afschrijven. Ook zijn volgend jaar de Gemeenteraadsverkiezingen en die wil ik graag meemaken omdat ik nu heel dicht bij het bestuur zit. Afgelopen jaar was ik naast mijn 40-urige werkweek erg druk met campagne voeren voor VOLT in de Tweede Kamerverkiezingen. Deze nieuwe ervaring in de Gemeenteraadsverkiezingen wil ik graag aangaan.”