My day at

Saskia’s day at gemeente Oegstgeest

Twee maanden geleden ben ik begonnen bij de Gemeente Oegstgeest op de afdeling Bestuur & Strategie. Ik heb een diverse opdracht, waarbij ik me onder andere bezig houd met klimaatadaptatie, de Omgevingswet en een onderzoek naar het proces voor het doen van meldingen door inwoners over de openbare ruimte. Ook houd ik me bezig met voorbereidingen voor de coalitie-onderhandelingen en het gebruik van servicenormen binnen de organisatie.

Vandaag is het 21 maart.. de dag van de gemeenteraadsverkiezingen! Dit betekent voor mij een dag met een deadline, omdat ik samen met collega’s heb gewerkt aan een informatiepakket dat de dag na de verkiezingen wordt aangeboden aan de fractievoorzitters van de politieke partijen. Nadat ik de laatste wijzigingen heb doorgevoerd in de stukken, stuur ik ze naar de drukker.

Daarna loop ik snel naar mijn afspraak met een collega en mede-Newpublic trainee Lisa, die ook bij de gemeente Oegstgeest gestart is. Bij het bekijken van de begroting vonden wij de daarin opgenomen beleids- en prestatie-indicatoren niet logisch volgen op de gestelde beleidsdoelen. Lisa en ik hebben daarom een voorstel gedaan om de beleids- en prestatie-indicatoren beter in de begroting te integreren. Tijdens het bespreken van ons voorstel blijkt het aanpassen van de begroting meer impact te hebben dan we van te voren hadden bedacht. Binnen de gemeente Oegstgeest krijgen we gelukkig veel ruimte om verandering aan te brengen en krijgen we van onze collega’s de mogelijkheid om het voorstel verder uit te werken en binnenkort voor te leggen aan de directie. Spannend!

Binnen de gemeente Oegstgeest krijgen we gelukkig veel ruimte om verandering aan te brengen

Na de lunch worden de stukken voor het informatiepakket gebracht. Gelukkig zijn alle stukken geleverd en kunnen de informatiepakketten afgerond worden. De gemeentesecretaris komt nog even checken of het allemaal lukt en vraagt of ik de burgemeester straks even een pakketje wil brengen. Deze informele sfeer is kenmerkend voor een kleine organisatie als de gemeente Oegstgeest en spreekt mij erg aan.

De rest van de middag besteed ik aan het uitwerken van interviews die ik heb gehouden in het kader van mijn onderzoek naar het proces meldingen openbare ruimte. Ik heb in de gesprekken veel interessante informatie opgehaald die ik straks kan verwerken in de rapportage voor de opdrachtgevers. Uiteindelijk rond ik om zes uur af, maar dan is mijn dag in Oegstgeest nog niet voorbij. Ik heb me namelijk aangemeld om te helpen met stemmen tellen! Een erg leuke ervaring om de gemeentelijke politiek van dichtbij mee maken en om ook wat meer collega’s te leren kennen.

Uiteindelijk beland ik rond 1 uur uitgeteld in bed. Ik kijk terug op een dag waar zowel doen als durven centraal stond en waarin ik veel verschillende rollen heb mogen uitoefenen, van ondersteuner tot adviseur en onderzoeker (en ook nog teller natuurlijk!). Een intensieve dag, maar wel een waar ik veel energie van krijg!

 

Wil je weten of een traineeship bij een gemeente iets voor jou is? Kijk dan eens op de pagina trainee bij een gemeente.