My day at

Simone’s day at BAR-organisatie

Ik stap de bus uit en loop met mijn heerlijke kop koffie richting het gemeentehuis in Ridderkerk. Geen standaard ambtenaren hier in de BAR-organisatie (gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk), om 08:00 uur op een maandagochtend zijn er al veel werkplekken bezet. Op zoek naar een plekje kom ik mijn domeindirecteur tegen die mij herinnert aan het belangrijke overleg van vandaag, ‘zie je zo’ zegt hij.

Na eindelijk een plekje gevonden te hebben en de schaatskoorts die dit weekend heerste in Nederland besproken te hebben kan ik me nog even voorbereiden op het overleg. Vandaag ga ik mijn afdelingshoofd en domeindirecteur ervan proberen te overtuigen dat voordat ik goed verder kan met mijn project vastgoedfraude, er eerst een nieuwe beleidslijn moet komen. Deze beleidslijn stond in eerste instantie gepland aan het einde van mijn project, maar na veel wikken en wegen ben ik tot de conclusie gekomen dat dit niet het beste is. Al pratende merk ik dat ik kritische maar goede vragen terug krijg en aan het einde van het overleg wordt besloten dat ik de beleidslijn mag gaan ontwikkelen. Morgen mag ik de burgemeester hier over informeren, er wordt dus meteen vaart achter gezet en daar hou ik van.

Morgen mag ik de burgemeester hier over informeren, er wordt dus meteen vaart achter gezet en daar hou ik van.

Met een goed gevoel ga ik weer verder aan het werk. Ik moet nog even een memo schrijven over de invloed die deze beleidslijn heeft voor de andere afdelingen binnen de gemeente. Daarna is het al weer lunchtijd en ga ik gezellig met een collega even buiten de deur lunchen om deze kleine overwinning te vieren. Na de lunch ga ik op weg naar Rotterdam voor een netwerkbijeenkomst over mensenhandel en jeugdprostitutie. Dit is een onderdeel van het project Ondermijnende criminaliteit waar ik deel van uitmaak. Na deze bijeenkomst pak ik de trein weer richting het mooie Den Haag waar ik tijdens deze reis denk aan morgen waar een training Radicalisering en jihadisme gepland staat en natuurlijk de briefing van de burgemeester. Zin in!

 

In het kader van ‘durven, doen en delen’ waar Newpublic voor staat was vandaag echt een dag van ‘durven’. Met een frisse blik naar zaken kijken die voor anderen vanzelfsprekend lijken is dat wat ik als trainee goed wil doen. Het durven zeggen als mij dingen opvallen en deze dan ook positief ontvangen worden door anderen en erop doorgepakt wordt geeft echt een goed gevoel!