Nieuws

Verbetering bewonersavonden Waddinxveen

Bewonersbijeenkomsten: je kunt er niet omheen als gemeente zijnde. Je wilt bewoners immers zo goed mogelijk van dienst zijn. Maar hoe zorg je er nu voor dat bewoners juist geïnformeerd worden, mee kunnen denken over plannen van de gemeente én dat er een positieve sfeer is tussen bewoners en professionals?

Dit zijn vragen die medewerkers van de afdeling Ruimte van de gemeente Waddinxveen zich stellen. Zij organiseren regelmatig bewonersavonden om bewoners mee te laten denken over plannen voor de openbare ruimte. De huidige situatie laat nog ruimte over voor verbetering. Zo komt het voor dat bewoners naar huis terug gaan zonder het gevoel zich echt gehoord te voelen en tegelijkertijd voelen professionals zich door bewoners niet voldoende serieus genomen in hun expertise. De afdeling Ruimte ontwikkelt zich continu en wil ook verdere stappen zetten in het effectiever samenwerken met bewoners. Daarom stellen zij de trainees van Newpublic de volgende vraag: wat kan er bijdragen aan het creëren van meer wederzijds begrip tussen gemeente en bewoners bij het werken aan plannen voor de openbare ruimte en de hierbij te maken keuzes?

In deze 3D-opdracht gaan de trainees een volle dag aan de slag bij de gemeente Waddinxveen. Daar gaan zij brainstormen en concrete ideeën uitwerken over drie onderwerpen. Ten eerste wordt uitgezocht hoe professionals uit de discussie kunnen blijven en behoeften van bewoners kunnen achterhalen. Ten tweede is het belangrijk uit te zoeken hoe het programma van bewonersavonden goed aansluit bij het doel van de bijeenkomst. Tot slot kijken de trainees of de huidige manier van betrekken van bewoners – door een bewonersavond – wel het juiste middel. Wellicht zijn er heel andere vormen waarmee nog beter aangesloten kan worden bij de wereld van de bewoner, zoals het gebruik van social media of aanwezigheid in een winkelcentrum of een school.

In welke vorm de uiteindelijke resultaten gepresenteerd worden aan de gemeente Waddinxveen, is afhankelijk van wat er uit de brainstormsessies komt. Wordt het een toolbox, een stappenplan, interviews of toch een workshop? De 3D-opdracht geeft de trainees de ruimte en vrijheid hier zelf over na te denken.

 

De 3D opdracht: Serious Gaming in optima forma: Niet de praktijk nabootsen maar de praktijk doen! Newpublic-trainees krijgen elk half jaar binnen hun opleidingsprogramma de ruimte om in kleine groepjes te experimenteren met echte opdrachten van gemeenten en overheidsorganisaties.