Voorbeeldopdracht

Hier is het elke dag pionieren

Marike Fowler studeerde toegepaste psychologie en demografie is als gebiedsmakelaar de verbindende factor tussen inwoner en gemeente. Een nieuwe functie bij fusiegemeente West Betuwe waarin het elke dag pionieren is. En een brugfunctie waarin ze zich als een vis in het water voelt.

“Ik werk hier nog maar kort, sinds september 2019. Het is mijn eerste opdracht. Ik had geen ervaring binnen een gemeenteorganisatie opgedaan dus het is heel leerzaam. Sowieso de functie van gebiedsmakelaar. Die functie vervul ik een dag in de week en de overige dagen zet ik mij in voor gebied overstijgende taken, zoals het verzamelen van data.”

Vertel eens, wat is een gebiedsmakelaar?

“Het is een nieuwe functie die nog maar een jaar bestaat en in het leven is geroepen na de fusie. Deze gemeente bestaat uit zesentwintig dorpen of kernen die zijn opgedeeld in vijf gebieden. Per gebied is er een makelaar aangesteld die de verbindende factor is tussen inwoner en gemeente. De gebiedsmakelaar kent alle partijen en weet wat er speelt.

Als er iemand met vragen komt die je niet kan beantwoorden ga je op zoek naar het antwoord. Iemand heeft bijvoorbeeld het idee om iets te organiseren met buurtbewoners en is op zoek naar budget. Dan kan ik meedenken en wellicht helpen als zo’n initiatief bijdraagt aan de leefbaarheid. Ik ben de schakel tussen die buurtbewoner en de ambtenaar met inhoudelijke kennis.”

Het is dus echt een brugfunctie?

“Ja en heel breed. De ene keer heb je te maken met collega’s binnen het sociale domein, dan weer ruimtelijke ordening of wonen. Omdat je binnen de organisatie op zoek gaat naar input, leer je goed hoe die verschillende afdelingen in elkaar zitten. Ik werk ook samen met andere gebiedsmakelaars.

“Zo snel mogelijk de verbinding moet zoeken. Juist dan kom je tot een mooi resultaat.”

Dit jaar gaan we ook aan de slag met kernagenda’s. Dat houdt in dat we per dorp in kaart gaan brengen welke behoeftes er bij de inwoners leven. Bijvoorbeeld door middel van een bewonersavond. Die informatie werken we dan uit naar praktische uitvoeringsplannen.”

Hoe zelfstandig werk je als trainee gebiedsmakelaar?

“Heel zelfstandig. Dat komt omdat de gebiedsmakelaars verantwoordelijk zijn voor hun eigen gebied. Je moet wat er ligt zelf oppakken en de antwoorden zien te vinden. Wat ik prettig vind. Eerst kijk je of de andere gebiedsmakelaars het antwoord weten en als dat niet zo is ga je in de organisatie op zoek. Net zo lang tot je het antwoord hebt gevonden. Het vraagt wel wat doorzettingsvermogen.”

Wat voor pionier ben jij?

“Ik herken me het meeste in een ontdekker. Enerzijds is het doen, uitproberen, intern de zoektocht aangaan en doorzetten. Samenwerken hoort daar ook bij. Daar krijg ik veel energie van. Om uit te zoeken waar je de verbinding kan maken en die vervolgens aan te gaan. Dat past goed bij mij. En bij deze nieuwe functie. Mijn collega’s zeggen: “We zijn elke dag aan het pionieren.” Er is ruimte om uit te proberen. De mensen staan ervoor open om iets nieuws daadwerkelijk te gebruiken. Ik moest bijvoorbeeld locaties van AED-locaties in kaart brengen. Toen zei ik: “ik weet nog wel een manier om dat digitaal te maken.” Niemand kende dat. Dat werd goed ontvangen.”

Welk succes heb je geboekt met pionieren?

“Tot nu toe heb ik voor verschillende dorpen heel veel informatie verzameld, zowel in- als en extern. Heel veel was er nog niet. Daarnaast ben ik begonnen met de eerste stap richting de kernagenda. En verder is het heel praktisch: de vragen beantwoorden die binnenkomen.

En zelf heb ik geleerd hoe belangrijk het is dat je inwoners betrekt, om vraaggestuurd te werken. Dat ik niet lang zelf moet nadenken maar zo snel mogelijk de verbinding moet zoeken. Juist dan kom je tot een mooi resultaat.”

 

Inspirerend verhaal? Bekijk hier alle voorbeeldopdrachten.

RUBRIEKEN