Voorbeeldopdracht

Adviseur duurzaamheid in de gemeente Sliedrecht

Rowan is in februari vorig jaar begonnen als beleidsmedewerker in de gemeente Sliedrecht en daarnaast heeft hij een tijd adviseurstaken op strategisch beleidsniveau op zich genomen nadat een collega vertrok. Je merkt aan zijn enthousiasme dat deze opdracht echt bij hem past!

Vertel eens over je rol in de gemeente Sliedrecht?

“Als adviseur duurzaamheid ondersteun ik de huidige adviseur maar daarnaast ben ik ook autonoom bezig met opdrachten zoals inventarisatie en voor beleidsuitvoering. Zo moet ik voor het beleidsstuk de duurzaamheidsagenda projecten opstarten, waarmee ik de huidige adviseur ondersteun. Verder is het mijn taak om uit te zoeken waar we staan als gemeente binnen duurzaamheid om daar concrete projecten voor op te starten.

Had je al een achtergrond in duurzaamheid?

“Ik ben afgestudeerd als bestuurskundige aan de Tilburg universiteit. Hier wordt je opgeleid als beleidsstrateeg, op thema’s zoals beleidsvorming en uitvoering. Na mijn studie ben ik de politiek in gegaan in de gemeente Oisterwijk, waar ik mijn interesses in duurzaamheid en het sociale domein, waaronder jeugdzorg en de WMO, verder heb ontwikkeld. Toen ik bij Newpublic ging solliciteren kwam deze opdracht over duurzaamheid voorbij en ik ben me eigenlijk sindsdien steeds meer gaan interesseren voor duurzaamheid!”

“Ik zie het als mijn taak om als pionier mee te gaan met het veranderend tijdsbeeld”

Hoe kun jij vernieuwen aanbrengen binnen de gemeente?

“Door andere collega’s vaak over te halen en te overtuigen dat mijn plannen juist heel goed zijn voor het algemeen belang, breng ik vernieuwing aan in de gemeente. Ik merk dat er op andere afdelingen bepaalde werkpatronen en processen ontstaan bij medewerkers, waar je lastig van af kunt stappen. Ik geef dan als pionier nieuwe inzichten aan deze wedewerkers. Bijvoorbeeld aan collega’s van verkeer laat ik de mogelijkheden zien verkeer en vergroening te combineren en waar zij zelf nog niet aan gedacht hadden. Ik probeer te laten zien dat als je je nu meer inspant zich dat terugbetaald over een paar jaar.”

Heb je al een ontwikkeling bij jezelf gezien?

“Ik ben veel meer vooruit gaan denken en plannen, want ik ben eigenlijk een chaotisch persoon. Ik kan nu veel makkelijker plannen en structuur aan brengen. Een leerpunt voor mezelf is dat ik enthousiast moet blijven. Soms ben ik erg enthousiast en dan heb ik de neiging om mezelf te onderdrukken terwijl ik op zo’n moment juist mijn enthousiasme naar buiten moet drukken.”

Kun je een succes benoemen binnen je opdracht?

“Een van de onderwerpen binnen mijn opdracht is klimaatadaptatie, als de dijken bijvoorbeeld breken staat Sliedrecht 2 tot 3 meter onder water. In het project vergroening leefomgeving, om droogte en hittestress tegen te gaan, heb ik een regenton-actie gehouden voor de inwoners van Sliedrecht. Met een regenton kunnen inwoners water opvangen, waar ze vervolgens hun tuin mee kunnen besproeien. Daarnaast heb ik ook een groendak-actie gehouden, die goed zijn voor de biodiversiteit en tegelijkertijd isoleer je daarmee je aanbouw, zodat het koel blijft in de zomer.”

Wat maakte die acties een succes?

“Doorzettingsvermogen, goeie afspraken maken en discipline. Met deze actie heb ik mijn persoonlijke zwaktes omgezet tot sterke positieve dingen.”

Zie jij jezelf als pionier?

“Jazeker, ik zie het als mijn taak om als pionier mee te gaan met het veranderend tijdsbeeld waarin inwoners zelf het heft in eigen handen willen nemen om dingen te doen. Het is van deze tijd om juist samen met de inwoner te bepalen wat er met belastinggeld moet gebeuren en niet dat de overheid alleen bepaalt wat er wel goed en niet goed is voor haar inwoners. Er zit terughoudendheid bij sommige collega’s die wat meer in die patronen zitten. Die denken vaak dat wij als overheid alles moeten uitvoeren, maar het is juist handig om inwoners te ondersteunen in hun eigen ideeën. Dat vergroot het maatschappelijk draagvlak.”

RUBRIEKEN