My day at

Wiecher’s day at gemeente Waddinxveen

Vandaag heb ik weer een lekker druk programma in Waddinxveen. De dag begint om 8:30 met een rapport schrijven voor één van onze wethouders en de directeur (wel onder het genot van een dampende kop koffie natuurlijk). Gister heb ik onze directeur vervangen bij een vergadering in Gouda over de toekomst van onze regionale afvalverwerking- en ophaaldienst. Heel leuk en leerzaam om bij te zijn, maar een beladen onderwerp hier in de regio. Even terugkoppelen dus!

Vervolgens heb ik om 10:30 een overleg met een van de drie andere trainees van Newpublic die hier in Waddinxveen werken. Aline schrijft op dit moment het duurzaamheidsbeleid voor Waddinxveen en ik ben bezig met het afvalbeleid. Onderwerpen die veel raakvlakken hebben, onderlinge afstemming is hier dus absoluut noodzakelijk.
Om 12:00 (niet echt tijd voor lunch vrees ik) staat de eerste vergadering van een nieuw project op de planning waar ik als projectassistent bij betrokken ben op de planning: een nieuwe gemeentehuis! De vergadering zal plaatsvinden in een oud en verlaten pand, waar eerst een bank en een HEMA vestiging in zaten. Dit pand gaan we helemaal strippen en inrichten volgens de eisen van het nieuwe werken. In de wandelgangen hoor ik al dat iedereen heel benieuwd is hoe dit pand er nu van binnen uit ziet.
Om 14:00 loop ik weer terug naar het oude gemeentehuis voor een gesprek met mijn afdelingshoofd over mijn resultaatafspraken. Kort gezegd gaan we dus bespreken wat ik de komende periode ga doen, wat ik daarvoor nodig heb en aan welke eisen de resultaten moeten voldoen. Als dit overleg niet te lang duurt hoop ik hierna nog een uur mail te kunnen beantwoorden.
16:00 sta ik bij de burgemeester voor de deur. Ik adviseer hem op het dossier recreatie, waar hier in het Groene Hart tal van overleggen en bestuurlijke tafels voor bestaan. Door deze wirwar aan overleggen zien we door de bomen nauwelijks het bos meer en daarnaast begint dit dossier ook steeds meer tijd op te slokken. De hoogste tijd voor een evaluatie dus: waarom schuiven we als gemeente aan bij al deze overleggen? Wordt er geen dubbel werk gedaan?
Einde middag dan tijd om in te pakken en naar huis te gaan! Hoogste tijd om de racefiets te pakken om even het hoofd leeg te maken.

O ja, geef nog even een voorbeeld hoe je “durven, doen, of delen” toepast..
Als trainee sta ik nog maar net aan het begin van mijn loopbaan. Dat betekent dat ik heel vaak te maken heb met mensen die meer kennis van zaken hebben. In veel vergaderingen wordt er dan ook aangenomen dat iedereen aan tafel volledige (achtergrond)kennis heeft van wat er speelt. Die kennis nog niet hebben is niet erg, je mond houden en niets zeggen als je het niet snapt wel. Voor mij is het belangrijkste dat je als trainee elke keer weer de durf opbrengt om de ‘domme’ vragen te stellen over wat je niet snapt. Het verbaast me nog steeds hoe vaak het wel niet gebeurt dat er na zo’n vraag tussen de overige deelnemers een discussie ontstaat over de vraag die ik net heb gesteld. Kennelijke was het dan niet alleen voor mij onduidelijk.