My day at

Xavier’s Day at gemeente Waddinxveen

Het zijn spannende tijden in de gemeente Waddinxveen. Onlangs is het nieuwe college geïnstalleerd en de portefeuille Ruimte wordt de komende vier jaar vervult door een nieuwe wethouder. Als trainee binnen het team Ruimte praat ik de wethouder bij over de initiatieven waar ik aan werk.

Binnen het team ben ik namelijk een van de drie RO-ers. Daarnaast ben ik projectleider van een groot onderhoudsproject. Ik heb dus meerdere rollen en houd me bezig met diverse werkzaamheden. Dat is niet alleen erg leuk, maar ook enorm waardevol. Het ene moment bespreken we het ontwerp voor een groot onderhoudsproject, het andere bestudeer ik een ontwikkelverzoek.

Wel of geen zonneweide?
Eén van de initiatieven waar ik aan werk, is het plan voor een zonneweide. De initiatiefnemers hebben een principeverzoek ingediend dat ik in behandeling heb genomen en tijdens het multi-disciplinair-teamoverleg heb besproken. Als voorzitter van dit overleg kon ik het verzoek makkelijk op de agenda krijgen.

“Ik heb meerdere rollen en houd me bezig met diverse werkzaamheden. Dat is niet alleen erg leuk, maar ook enorm waardevol.”

Denkhoedensessie
Het initiatief is besproken in een zogenaamde ‘denkhoedensessie’. Dit is een ambtelijk overleg bestaande uit drie ronden. In de eerste benoemt elke deelnemer de positieve punten van het initiatief. In de tweede ronde benoemt elke deelnemer de nadelen en in de laatste ronde bekijken we of de nadelen kunnen worden omgebogen naar acceptabele minpunten of zelfs voordelen. De sessie eindigt met een stemming.

Als casushouder heb ik, voordat de drie ronden startten, de introductie verzorgd. Hiermee krijgt iedere collega alle informatie die nodig is om zich een mening te vormen.

De ‘denkhoedensessie’ is naar mij idee een waardevolle methode die de betrokken collega’s de ruimte geeft om belangrijke punten te noemen zonder in de reden gevallen te worden en zonder dat er direct een discussie ontstaat. Er is een duidelijke focus.

In dit geval was men het duidelijk met elkaar eens: de zonneweide is een wenselijk initiatief. Deze uitkomst heb ik teruggekoppeld aan de wethouder. Die staat er positief tegenover, dus dat is mooi. Zodra ik het collegevoorstel heb geschreven, zal ik de stukken doorzetten en dan is het volgende week aan het college om te besluiten of ze planologische medewerking willen verlenen.

Op naar de winnende goal
So far, so good. Omdat we er niet zeker van zijn dat het initiatief binnen het provinciale beleid past, heb ik het nog met een collega in Den Haag besproken. De uitkomst voelde wel een beetje als een tegengoal: de provincie heeft zo haar redenen om vooralsnog geen medewerking te willen verlenen.

Morgen bespreek ik de casus nogmaals met de wethouder en zal er ‘s middags een gesprek met de initiatiefnemers plaatsvinden. Samen zullen we bepalen welke vervolgstappen we kunnen nemen. Het gaat dus niet zonder slag of stoot, maar ik ben ervan overtuigd dat het ons gaat lukken. Wordt vervolgd… op naar de winnende goal!

Nog even over Waddinxveen…
Het is een interessante gemeente die volop in beweging is. De ‘ja, mits-benadering’ die men hier hanteert, sluit aan bij mijn idee over hoe een gemeente een waardevolle bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Ondertussen blijf ik aandachtig luisteren naar de ideeën en wensen van de inwoners en ondernemers in deze gemeente en zet ik me in voor een goed woon en leefklimaat.