Voorbeeldopdracht

Joost vertelt: opdracht beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid

Joost Franssen volgt het traineeship met een thematische Veiligheidsopdracht van Newpublic en Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving (AVH). Op 21 oktober is hij gestart als beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid bij de Werkorganisatie Duivenvoorde. De ambtelijke samenwerkingsorganisatie van de gemeente Wassenaar en de gemeente Voorschoten.

Het veiligheidsdomein is bij uitstek een vakgebied waar gemeenten op zoek zijn naar ervaren beleidsadviseurs. Het gecombineerde trainee-programma van Newpublic en AVH biedt de perfecte mogelijkheid om hier als starter in binnen te stromen. Als trainee kun je je extra snel ontwikkelen tot een goede beleidsadviseur, mede omdat je bij Newpublic intensief aan de slag gaat met je persoonlijke ontwikkeling. De samenwerking met AVH zorgt ervoor dat je als onervaren beleidsadviseur gebruik kunt maken van de juiste inhoudelijke begeleiding.

Waarom heb je gekozen voor het Veiligheidsdomein?

Het veiligheidsdomein heeft mij altijd erg getrokken. Ik heb politicologie gedaan en daarna de master Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Als student had ik al bijbaantjes in de beveiliging. Zo stond ik aan de deur bij kroegen in diverse plaatsen. Je ervaart in het klein hoe ondermijning werkt. Als portier krijg je van bepaalde groepen bij het binnengaan van een club weleens geld aangeboden. Ze hopen dat ze daarmee je steun kunnen kopen bij een eventuele vechtpartij binnen.

Tijdens mijn studie heb ik voor de veiligheidsregio Gelderland-Midden onderzoek gedaan naar de veiligheid in het stationsgebied rondom Arnhem Centraal. Zo heb ik onderzoek gedaan naar de gebiedsontruiming en heb ik een risico-analyse opgesteld.

Daarnaast heb ik een sterke affiniteit met bestuur en politiek. Als bestuurslid van een politieke partij heb ik raadsleden en wethouders geadviseerd over lastige dossiers. In de politiek hoef ik niet zo nodig op de voorgrond te treden, de adviserende rol ligt mij beter.

Beschrijf je eerste 10 dagen eens.

Er lag een inwerkprogramma vanuit AVH dat er op gericht was zo snel mogelijk kennis te maken met het interne en externe netwerk. Intern heb ik onder andere kennisgemaakt met de vergunningverleners, handhavingsjurist, de griffie en zat ik bij het teamoverleg Maatschappelijk Ondersteuning om de verbinding te leggen met het Sociaal Domein. Ook heb ik een dag meegelopen met de Boa’s en wijkagenten van Wassenaar en Voorschoten om een goed beeld te krijgen van de gemeente.

Tijdens mijn kennismakingsmiddag bij het politiebasisteam kwam er een bericht binnen van een vader die in honger- en dorststaking was gegaan uit onvrede over de omgangsregeling met zijn kinderen. Binnen de gemeente lag de regie bij het Sociaal Domein, maar als OOV waren we rechtstreeks aangesloten mocht het komen tot een gedwongen opname. De communicatie met de vader verliep moeizaam. Mijn nieuwe contact bij de politie had echter via-via een korte lijn met iemand die close was met de vader.  Via mijn nieuwe lijn met de politie kon ik het Sociaal Domein vaak sneller informatie leveren dan via de officiële kanalen. Ik heb gelijk ervaren hoe belangrijk het is om als keten intern en extern samen te werken.

ik word in zeer korte tijd klaargestoomd als een breed inzetbare beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid

Aan de slag!

Andere onderwerpen waar ik gelijk mee aan de slag ben gegaan zijn onder andere het borgen van het werkproces Woonoverlast en het afronden van de beleidsnotitie opkopersregister. Daarnaast houd ik me bezig met onderwerpen als ondermijning, jeugdaanpak en het zorg- en veiligheidshuis. Kortom, met ondersteuning van de samenwerking tussen Newpublic en AVH word ik in een korte tijd klaargestoomd als een breed inzetbare beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid.

Opleidingsprogramma Newpublic

Het opleidingsprogramma van Newpublic is bedoeld om intensief aan de slag te gaan met je persoonlijke ontwikkeling. Om de week kom je met een groep mede-trainees bij elkaar in Amersfoort om verschillende trainingen te volgen. Naast de trainingen is het ook erg waardevol om te kunnen sparren met mensen die in een vergelijkbare situatie zitten bij een andere gemeente. Er worden tijdens deze vrijdagen dan ook onderling veel tips en tricks uitgewisseld.

En tot slot, we zitten midden in de COVID19 crisis, kun je ons een beeld schetsen van hoe jouw werkdag/werkweek er nu uit ziet?

Het zijn hectische tijden voor het team veiligheid bij de gemeente. Iedereen springt bij om de crisisorganisatie te ondersteunen. De crisisorganisatie is inmiddels volledig uitgerold en dit heeft gezorgd voor een hoop extra overlegmomenten. Het is onze taak om al deze overleggen goed voor te bereiden. Daarnaast zijn we druk bezig met het organiseren van de handhaving op de noodverordening, de afstemming met politie en het afgelasten van evenementen. Er wordt door de breedte van het hele team (boa’s, juristen, vergunningverleners en adviseurs crisisbeheersing en openbare orde en veiligheid) intensief met elkaar samengewerkt.

 

Inspirerend verhaal? Bekijk hier alle voorbeeldopdrachten.