Voorbeeldopdracht

Alles onder controle

Samen met zijn mastergroep trainees was Tim Ketelaars de eerste die begon aan het mastership Finance. Vanuit dit mastership werkt hij als financieel controller bij de Connectie, de bedrijfsuitvoerende organisatie voor de gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden. Hij praat erover alsof hij er al jaren zit. In werkelijkheid is hij pas drie maanden op weg.

Vertel, wat doet de Connectie?

“Binnen de drie gemeenten vond men dat de processen die hun afzonderlijke diensten uitvoerden, geharmoniseerd konden worden. Bijvoorbeeld ICT, facilitaire zaken en Management Support. Dat levert schaalvoordelen op. Vanuit het bedrijfsbureau werken we naast genoemde gemeenten ook voor andere, kleinere overheidsinstanties zoals bijvoorbeeld de ODRA of West Maas en Waal.”

En wat is precies jouw opdracht?

“In eerste instantie ben ik financieel controller en daarnaast ondersteun ik ICT. Verder ben ik bezig met het uitrollen van een kostprijsmodel, een manier om te bepalen hoe je de begroting opstelt, de P maal Q methode.”

Dat klinkt alsof je al helemaal bent ingewerkt?

“Op twee dagen na heb ik alle dagen thuisgewerkt en eigenlijk niemand gezien van het team dat uit twintig man bestaat. Dat was wel wennen. En daardoor ben je ook wel minder snel up-and-running. Daar zit iedereen mee.”

“Het geeft mij energie om buiten de kaders te denken en verder te kijken dan alleen naar de cijfers.”

En wat helpt jou om snel in de materie te komen?

“In het begin had ik niet echt een idee van waar het over ging. Als ik kijk binnen mijn team, heeft de eerste adviseur 8 jaar ervaring. Maar het opleidingsprogramma helpt enorm. Daar leer je hoe gemeente financiën in elkaar steekt, de wetten, de terminologie. Ook de persoonlijkheidstraining is waardevol. Om je bewust te zijn van je houding en gedrag, de invloed daarvan op de sfeer en hoe je iets het beste kan aanvliegen. ”

Krijg je de ruimte om te pionieren?

“We werken nu met enkele verouderde systemen, daar zou ik wel wat aan willen doen. Hiervoor werken we onder anderen aan een project, een Business intelligence systeem dat alle informatie vertaalt naar analyses en rapportages, zoals personeels- en managementrapportages. Daarmee wordt het makkelijker voor adviseurs en managers om te zien wat er speelt en waar de veranderingen vandaan komen. De verdere uitrol van de management rapportages doen we hand in met Berenschot, die helpen ons met de vraag hoe we dit het beste kunnen aanvliegen. Dat contact, dat komt vanuit het mastership.”

Als je terugkijkt op die drie maanden, wat heb je dan bereikt?

“Hier is alles on going, dus dat is lastig aan te geven. Bij de jaarrekening gaan we de eerste officiële stukken inleveren. Nu pak ik veel losse klussen op, werk ik aan het model en ondersteun ik mijn eigen afdelingen. Voor mezelf heb ik geleerd hoe ik rapportages moet maken en een bijdrage kan leveren aan de planning- & controlcyclus. Iets waar ik nog verder in wil blijven groeien. En volgens mij is iedereen blij, ik heb geen negatieve geluiden gehoord.”

Wil jij ook aan de slag als financieel adviseur? Meld je dan aan voor het Mastership Finance!