Voorbeeldopdracht

Gemeente Culemborg & Jessica van der Plas

Degene die processen en projecten in een stroomversnelling zet, dat is de gangmaker. Het is de persoon die mensen voor zich weet te winnen. Die gepassioneerd is, vol energie zit en leiderschap toont.

Jessica van der Plas werd in april 2018 door gemeente Culemborg ingevlogen om medewerkers bewust te maken van de consequenties die nieuwe AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) met zich meebrengt. Typisch een opdracht die vraagt om een gangmaker.

“Ik moet soms wel opletten dat ik niet te snel ga.”, nuanceert Jessica. “Als je zelf 200 kilometer per uur gaat en de rest niet, moet je op de rem staan. Er zijn mensen die het nut er niet van inzien of meer tijd nodig hebben om erover na te denken. Die tijd en ruimte moet je geven. Pas als je ze voor je gewonnen hebt, kun je vaart maken.”

“Mijn enthousiasme helpt om de medewerking te krijgen die ik nodig heb.”

Welke kwaliteiten kun jij goed inzetten?

“Mensen betrekken en zo inzetten dat ze zich waardevol voelen en hun talenten kunnen inzetten. Mijn enthousiasme helpt om medewerking te krijgen en iedereen het gevoel te geven dat we er iets goeds van gaan maken.

Natuurlijk zijn er altijd mensen die niet willen. Ik probeer dan de afweging te maken: kan ik er nog iets aan doen, moet ik me er iets van aantrekken of heeft het geen zin om er energie in te steken? Daar ga ik heel pragmatisch mee om.”

Wat heb je inmiddels bereikt?

“Ik heb veel presentaties gegeven en geïnvesteerd in informatievoorziening en zo’n beetje alle middelen ingezet waarmee je mensen kan bereiken: lunchsessies, teamsessies, updates via intranet, etc. En ik ben het vaste aanspreekpunt voor wat betreft AVG. De bewustwording is er inmiddels. Een collega zei laatst tegen me: “Eerst zagen we ertegenop en was het onduidelijk. Toen kwam jij. Nu is er duidelijkheid en weten we waar we terecht kunnen, ook als we het niet weten.””

En wat levert het jou op?

“Dat ik dingen kan doen die ik leuk vind. Dat ik echt iets toevoeg. Ik zorg voor beweging en daar is ook echt behoefte aan. Het is fijn dat ik in die behoefte kan voorzien.”

 

Inspirerend verhaal? Bekijk hier alle voorbeeldopdrachten.