Voorbeeldopdracht

Gemeente ‘s-Hertogenbosch & Dieke Hengelaar

Een jaar  geleden begon ik als beleidstrainee Sociaal Domein bij de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit was mijn eerste ‘echte’ baan na mijn afstuderen en ik stond te trappelen om te beginnen. Voordat ik begon, was me verteld dat ik me bezig zou houden met dagbesteding van mensen met multi-problematiek, zoals verslaving en psychische problemen, en met buurthuizen en buurtinitiatieven. Met deze input begon ik mijn opdracht en ik zal zo vertellen hoe het is gegaan, maar eerst zal ik mij voorstellen.

Het leuke aan beleidswerk is dat je met veel mensen in contact komt en creatief nadenkt over complexe vraagstukken.

Ik ben Dieke Hengelaar, 26 jaar en afgestudeerd antropoloog en jurist (mensenrechten). Tijdens mijn studie zette ik mij altijd maatschappelijk in via vrijwilligerswerk en bijbaantjes. Het is altijd mijn droom geweest om in mijn werk mensen te helpen op sociaal en maatschappelijk gebied. Ik ben een echte idealist met een vleugje realisme. Tijdens mijn studie liep ik stage op een mensenrechtenbeleidsafdeling. Het inspireerde mij om een beleidsmatige functie te zoeken, omdat wetgeving en beleid een grote invloed heeft op het leven van mensen en het verschil maakt voor hun sociale leefomgeving en hun maatschappelijke positie. Newpublic was voor mij de juiste werkgever om mij meer te verdiepen in het Sociaal Domein.

Eenmaal begonnen in ’s-Hertogenbosch werd het duidelijk dat ik een nieuw beleidskader voor buurthuizen en initiatieven zou gaan schrijven. In de gemeente zijn er ongeveer zeventig buurtlocaties die een wijkgerichte maatschappelijke functie hebben. Het huidige beleid werd vernieuwd om hier meer coördinatie in aan te brengen.

Daarnaast ging ik me verdiepen in het beleid rondom dagbesteding. Mijn opdracht was daar minder duidelijk, maar ik zou in een team met twee beleidsstrategen kijken naar hoe dagbesteding meer zich op de persoonlijke ontwikkeling van mensen kan richten.

Dit bracht wel uitdaging om zelf verantwoordelijkheid te nemen.

In het begin van de opdracht was er meteen veel te doen en ik werd meegenomen in het schrijven van advies en het kennismaken met externe organisaties, zoals buurtinitiatieven en organisaties die dagbesteding aanbieden. Ik kwam hier makkelijk in mee en stond open voor elke uitdaging, zoals het leiden van een vergadering of onderhandelingsgesprekken met organisaties. Daar had ik soms veel durf voor nodig. Dit bracht me veel energie. Het nam tijd in beslag om collega’s en de organisatie goed te leren kennen. Beleidsmedewerkers bij de gemeente werken vaak individueel en hebben eigen verantwoordelijkheden. Er zijn veel overleggen, maar mensen werken minder vaak in teams. Omdat ik een teamspeler ben, was dit wel even wennen. Dit bracht wel uitdaging om zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Later leerde ik mensen beter kennen en werd ik vaker gevraagd om mee te denken. Ik deel graag mijn kennis en mening. Zo heb ik meerdere keren met beleidsstukken bij de wethouder aan tafel gezeten en organiseerde ik inspraakavonden voor organisaties. Ook het aantal projecten vergrootte zich. Ik doe graag zoveel mogelijk projecten. Naast buurthuizen/initiatieven en dagbesteding hield ik me bezig met maatschappelijk werk, trainingen voor inwoners en het VN-verdrag voor gehandicapten. Collega’s vinden het leuk als ik creatief meedenk. Ik plande mijn agenda zelf in en elke dag was afwisselend.

Mensen denken vaak dat ik alleen achter een computer werk, maar dit is niet zo! Het leuke aan beleidswerk is dat je met veel mensen in contact komt en creatief nadenkt over complexe vraagstukken. Ik heb invloed om het dagelijks leven van mensen met mijn werk en draag hier graag positief aan bij!

 

Trainee beleidsadviseur Sociaal Domein (Onderwijs, Arbeid en Participatie), gemeente ’s-Hertogenbosch

 

“We hebben Dieke als trainee direct in het diepe gegooid met twee pittige dossiers die aardig wat analytisch vermogen, samenwerking en improvisatietalent vragen. Dieke heeft vanaf het begin laten zien dat ze zich daarin zelfstandig heel goed staande houdt en een volwaardige aanvulling is op de beleidscapaciteit in het team. Haar open en proactieve houding werken ook positief door op de meer ervaren collega’s.” – Teamcoördinator

 

Inspirerend verhaal? Bekijk hier alle voorbeeldopdrachten.