Academy

Masterclass Raadsdebat: hoe hebben onze trainees dit beleefd?

Elk jaar organiseert Newpublic een Masterclass voor al haar trainees. Zowel trainees van het reguliere traineeship én de masterships Finance & Control en Klimaat en Duurzaamheid waren aanwezig. Het thema van deze keer was: het Raadsdebat. En hoe kan je hier nu beter bekend mee raken, door deel te nemen aan een simulatie raadsdebat in de raadszaal van de gemeente Amersfoort? Als ware raadsleden hebben onze trainees afgelopen maand gedebatteerd over actuele thema’s. Een inspirerende dag met stevige discussies, af en toe gegiechel, maar al met al een ontzettend interessante en leerzame dag!

Leren over de lokale overheid vanuit een ander perspectief

Bijna alle trainees van Newpublic zijn werkzaam binnen de lokale overheid. Zij behoren daarmee tot de ambtelijke organisatie, die de plannen van het bestuur (de gemeenteraad, wethouders en burgemeester) tot uitvoering brengt. In de praktijk betekent dat ook dat een groot deel van onze trainees regelmatig samen met een wethouder aan tafel zit om beleidsplannen en ideeën door te spreken. Maar hoe gaat het er precies aan toe als jouw wethouder, jouw plannen, ideeën en adviezen meeneemt naar de raad? Hoe voelt het om raadslid te zijn? En hoe voelt het om keuzes te verdedigen als wethouder óf als burgemeester het debat te leiden? Dát is wat onze trainees tijdens deze masterclass konden ontdekken. Vanuit Newpublic vinden wij het belangrijk dat trainees ook kennismaken met deze bestuurlijke processen.

Van minicollege gemeentepolitiek tot écht debatteren

De ochtend begon met een minicollege gemeentepolitiek. Trainees kregen tips en tricks over raadsvergaderingen, zodat ze in de middag als echte gemeenteraadsleden een debat konden voeren.  In de middag kreeg elke trainee een functie aangewezen binnen de fictieve gemeente Burgerdam én werd er zelfs een burgemeester benoemd! Ook de échte burgemeester van Amersfoort kwam nog even langs, Lucas Bolsius, om de raadsleden welkom te heten en de laatste tips te geven. Hierna ging de simulatie raadsvergadering van start, onder leiding van Remco Oosterhoff en Egbert Oppenhuizen. Hierbij werden een aantal fictieve thema’s besproken. Zo kun je denken aan plannen voor nieuwbouw in een natuurgebied of tijdelijke woonruimte voor asielzoekers. Omdat het debat plaatsvond in de raadszaal van de gemeente Amersfoort, voelde de vergadering net echt!

Een terugblik van een trainee

Onze trainees hebben veel nieuwe kennis én vaardigheden opgedaan deze dag én konden als groep eindelijk weer samen een lesdag ondernemen. Zo zegt één van onze trainees het volgende over de masterclass:

“ Ik vond het een hele leuke dag. Het was interessant om samen te werken met trainees uit andere opleidingsgroepjes, zo leerde ik weer mensen kennen, die in andere gemeenten met hetzelfde onderwerp bezig zijn. Dat ik tot slot op de stoel van de wethouder mocht zitten was leerzaam en de kers op de taart. ”