Voorbeeldopdracht
Vera Eikenaar Newpublic

De gemeente weerbaarder maken

De gemeente weerbaarder maken, van buitenaf en van binnenuit. Dat was de opdracht die Vera Eikenaar meekreeg toen ze in september als Beleidsmedewerker Integrale Veiligheid aan de slag ging bij gemeente Breda. Een opdracht die aardig goed aansluit bij haar studies: criminologie en besturen van veiligheid.

Wat houdt dat in, integrale veiligheid?

“Het gaat om de gehele veiligheid van de interne gemeenteorganisatie, dus de veiligheid van de medewerkers, bezoekers en de dienstverlening. De onderwerpen waar ik mij mee bezig houd zijn: fysieke beveiliging, informatieveiligheid, integriteit, arbeidsveiligheid, crisisbeheersing en een veilige publieke taak.”

Heel breed dus…

“Ja, leuk en breed. Ik krijg de vrijheid om bezig te gaan met onderwerpen die ik leuk vind, waar ik raakvlakken mee heb en die nieuw zijn voor mij. En ik heb een leuke manager en fijne collega’s, dat maakt het extra leuk!”

En wat is jouw taak?

“Ik ondersteun de manager die dat programma draagt. Mijn rol is om inzichtelijk te krijgen wat er allemaal onder die soorten veiligheid valt, wat ervoor nodig is en waar we nu staan: wat is er geregeld en wat niet? Met die inventarisatie ben ik nu bezig. En ik leg contacten met andere instanties en mensen die bij de gemeente werken. Om kennis te delen en op te halen. De opdracht is ook om gemeentebreed hier draagvlak voor te creëren. Want veiligheid is iets wat je met iedereen moet oppakken, waar je iedereen van bewust moet maken.”

“Het is leuk om nieuwe terreinen te mogen betreden.”

Lukte het om snel ingewerkt te raken?

“Jawel. De eerste twee weken was het vooral inlezen. Vervolgens kreeg ik ook wel opdrachten. Alles wat ik deed was al meer dan mijn manager had gedaan, want die was er allemaal nog niet aan toegekomen. Dat was leuk, ik kreeg waardering en dan heb je toch het gevoel dat je op de goede weg bent. We hebben elke dag contact gehouden, zaken samen bekeken. En als hij geen tijd heeft, ga ik gewoon met andere klussen verder.

En Corona?

“Tja, ik ben pas drie keer op kantoor geweest. Het is niet zozeer dat het lastig is qua werk, maar het is wel wat saai.”

Heb je al resultaten kunnen boeken?

“Ja, mijn manager wilde binnen half jaar inzichtelijk hebben wat we nodig hebben. Dat punt hebben we nu bijna bereikt. We moeten nog wel bedenken wat we al hebben en wat niet. Ik heb binnen twee maanden een aantal concrete documenten opgeleverd. Bijvoorbeeld een aanpassing van het continuïteitsplan.”

RUBRIEKEN