Voorbeeldopdracht

Gemeente Waddinxveen & Anne Faber

Iemand die op een natuurlijke manier waardevolle verbindingen legt, dat is een verbinder. De verbinder is even onbevangen als onbevlekt en onbevooroordeeld. Het is ook iemand die wars is van hiërarchie en altijd denkt in mogelijkheden.

Anne Faber herkent zich daar wel in, in dat denken in mogelijkheden. Als Beleidsmedewerker inkoop sociaal domein bij gemeente Waddinxveen maakt ze subsidieafspraken met organisaties die laagdrempelige zorg aanbieden, zoals mantelzorg, vrijwilligerswerk en vluchtelingenwerk.

“Eerst hadden we hier organisaties die iets wilden initiëren en daar subsidie voor aanvroegen. Nu kijken we wat we als gemeente willen bereiken en hoe we samen die organisaties het sociaal domein vorm kunnen geven.”

De gemeente zoekt meer de verbinding. Wat levert die op?

“Ik zag bijvoorbeeld dat er wat strubbelingen waren tussen mensen van vluchtelingenwerk en ons sociaal team. Toen heb ik ervoor gezorgd dat ze met elkaar in gesprek zijn gegaan om te ontdekken hoe we met elkaar kunnen samenwerken.

“Gelukkig krijg ik hier die speelruimte.”

Een mooi voorbeeld van zo’n samenwerking is Wadwijzer, een preventieteam dat we hebben opgezet. Bij dit team, waarin zes zorgorganisaties samenwerken, kunnen mensen terecht voor informatie en advies. Zo proberen we voorkomen dat hun problemen groter worden en ze een indicatie nodig hebben.”

En wat brengt de verbinding voor jou persoonlijk?

“Dankzij die samenwerking voelen die zorgorganisaties zich meer verbonden en verantwoordelijk. En wij hebben beter door wat er speelt. En daar kun je dan ook sneller iets mee doen. Als beleidsmedewerker kan ik op die manier betere keuzes maken. Voorwaarde is wel dat ik de vrijheid krijg om zo te werken, dat je niet teveel gecontroleerd wordt. Want anders ga je ook niet buiten de kaders kijken. Gelukkig krijg ik hier die speelruimte.”

 

Inspirerend verhaal? Bekijk hier alle voorbeeldopdrachten.

RUBRIEKEN