Voorbeeldopdracht

Groen en fris. De perfecte match

De pioniers van morgen dat zijn ontdekkers die met een open blik kijken naar de wereld en de organisatie waarvoor ze zich inzetten. Frisse geesten die denken in mogelijkheden en bereid zijn om te vallen en weer op te staan. Om nieuwe terreinen te betreden en kansen te pakken.

De gemeente Waddinxveen weet inmiddels wat de pioniers van morgen te bieden hebben. Met enige regelmaat trekken ze trainees van newpublic aan met het doel hen klaar te stomen voor een vaste functie. Zo ook Nadia Fievet, sinds eind oktober vorig jaar trainee binnen het domein openbare ruimte.

Je bent regisseur openbare ruimte. Wat houdt dat in?

“Dat houdt in dat ik een aantal disciplines beheer en dan met name ‘groen’ en ‘spelen’. Het gaat dan om bijvoorbeeld de inrichting of het onderhoud van nieuwe speelplekken en groenvoorzieningen. De discipline ‘water’ valt ook onder mijn beheer. Dan gaat het bijvoorbeeld over buitensport. De focus ligt dit jaar echter op de andere disciplines.

Mijn rol hierbij is heel divers. Intern ben ik ook opdrachtgever, omdat ik verantwoordelijk ben voor de budgetten. Ik geef kaders mee, adviseer en denk strategisch mee. Extern ben ik het aanspreekpunt voor bewoners.

Wat heb je gedaan en waar ben je momenteel mee bezig?

“Ik heb een uitvoeringsplan overgenomen van mijn voorganger. Daar zitten allerlei deelprojecten in. Sommige zijn al vergevorderd, andere moeten nog worden opgepakt. In het begin heb ik vooral een en ander op een rij gezet: wat is de status van al die projecten? Wie heeft er mee te maken gehad? Welke externe partijen zijn betrokken? Wie heeft offertes uitgebracht?

Daarna ben ik de deelprojecten gaan oppakken. Een ervan is de groencompensatie voor de nieuwe verbindingsweg die de provincie heeft aangelegd. We hebben daar een budget voor gekregen dat we vrij kunnen toewijzen.

Er zijn ook lossen projecten waar ik aan werk. Zo willen we partnergemeente worden van Tiny Forest. (Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan die je samen met IVN, scholen en buurtbewoners aanlegt. – red.) Je moet daarvoor geselecteerd worden en ik regel dan de aanmelding.

En ik houd me dus bezig met klachten van bewoners. Zo was er een duurzaamheidsactie waarbij bewoners voordelig zonnepanelen konden plaatsen. Er kwamen klachten binnen dat de bomen schaduw veroorzaakten met het verzoek die weg te halen. Dan moet ik op basis van het afwegingskader beoordelen of de overlast opweegt tegen de waarde van de bomen en al dan niet actie ondernemen. Het is heel interessant om dat mee te krijgen, zoveel mensen zoveel wensen.”

“De uitdaging is om al die ballen hoog te houden en het belang van gemeente niet uit het oog te verliezen.”

Klinkt gevarieerd?

“Dat is het zeker. En dan hebben we het alleen nog maar gehad over één discipline. Het is een mooie uitdaging om al die ballen hoog te houden en het belang van gemeente niet uit het oog te verliezen. Ik ben ook vaak buiten. Vandaag was ik bijvoorbeeld mee met de buitendienst. Die weten ontzettend veel.”

Heb je al ontdekt dat je een ontdekker bent?

“Zeker, ik herken me er helemaal in! Vanuit het traineeprogramma kreeg ik de opdracht om na te gaan welke eerste indruk ik achterlaat en hoe anderen naar je kijken. En dan blijkt dat ze mij hier zien als iemand die alles met beide handen aanpakt, overal zin in heeft, vrolijk is en wil ontdekken wat er speelt. Als ik het functieprofiel erbij pak, dan sluit die heel goed aan bij wat ik doe. En bij mijn studie sociale geografie. Ik denk dat er een goede match is gemaakt. Ik heb het erg naar mijn zin!”

De projecten, vlotten die een beetje?

“Op dit moment heb ik alle projecten en zaken opgepakt waar mijn voorganger mee bezig was. Komende zomer kunnen we zien of het goed is gegaan of dat het toch anders had gemoeten. Mijn verantwoordelijkheid ligt niet zozeer bij de realisatie, dat is de taak van de projectleider, maar meer bij het beheer. En dat is meer een doorlopend proces.“

En op persoonlijk vlak, heb je daar ook stappen gemaakt?

“Ik vond het lastig om fouten te durven maken, om risico te nemen. Ik zocht dan bevestiging van anderen, zo van: is dit de bedoeling, wil je dit zien, etc. Daar liep ik tegenaan. Tot mijn manager tegen me zei dat het niet erg was om fouten te maken zolang ik er maar van leerde. En als er iets fout zou gaan, zouden we het wel weer oplossen. Dus dat ben ik gaan doen. En eerlijk gezegd had ik ook weinig keus, want het gaat allemaal zo snel. Ik voel me nu een stuk vrijer en echte fouten, die heb ik nog niet gemaakt.”

 

Inspirerend verhaal? Bekijk hier alle voorbeeldopdrachten.

RUBRIEKEN