Voorbeeldopdracht

Overwinnen in het sociale domein

De pioniers van morgen dat zijn overwinnaars, mensen die zich vastbijten in actuele, complexe thema’s en niet vrezen om zichzelf opnieuw uit te vinden. Ze blijven schaven, aan zichzelf en anderen. En voeden zich net zo lang met kennis en ervaring tot ze de sleutel tot succes hebben gevonden. En hebben ze die gevonden, dan zijn ze altijd bereid hem te delen.

Suzan Mandemakers (24 jaar) herkent zich wel in dat plaatje. Sinds 1 september 2018 werkt ze als beleidsadviseur bij MEEplus, een landelijke zorgorganisatie die mensen met een beperking ondersteunt, bijvoorbeeld een lichamelijke, verstandelijke beperking, chronische ziekte of autisme.

Waarin mag jij je als beleidsadviseur vastbijten?

“Ik werk bij MEEplus voor de regio Drechtsteden, Alblasserwaard, Vijf Heerenlanden, Zuid Hollandse eilanden. Daar doe ik veel met subsidieaanvragen voor onafhankelijke projectondersteuning en mantelzorg. We trekken daarbij samen op met gemeenten, die we bovendien met onze expertise bijstaan in hun hulpbepaling. Voor gemeente Dordrecht kijk ik dan bijvoorbeeld of gratis parkeren voor mensen met een beperking praktisch uitvoerbaar is.

En ik houd me bezig met de schuldenproblematiek in Dordrecht. Mensen met schulden worden door allerlei organisaties geholpen, waaronder allerlei vrijwilligersorganisaties en de sociale dienst. Die organisaties opereren los van elkaar. Er is onderling veel onbekendheid. De gemeente wil daar iets aan doen en streeft naar een uniforme ketenaanpak. Het doel is om al die betrokken partijen op één lijn te krijgen en te zorgen voor een en dezelfde werkwijze.”

“Als ik een subsidieaanvraag heb gedaan en die wordt gehonoreerd, dan word ik wel gelukkig.”

Wat heb je als beleidsadviseur concreet gedaan?

“Onder elke subsidieaanvraag hoort een beleidsvisie te liggen. Ik heb daarbij een adviserende rol en ga in overleg met de bestuurders. Concreet gaat het om vragen als: wat we willen bereiken, waar we willen staan over twee jaar, wat onze rol moet zijn en hoe we vanuit MeePlus een en ander gaan financieren. Ik houd me ook bezig met meer praktische vragen: wat is er nodig, wat is huidige budget, hebben we meer of minder geld nodig, e.d.? En ik ga in onderhandeling met de gemeente.

Voor wat betreft de schuldenproblematiek in Dordrecht worden op dit moment alle betrokken organisaties benaderd. Mijn rol is nu om te achterhalen hoe alles in elkaar zit en wie wat doet. En te kijken welke analysemethoden we het beste kunnen hanteren.”

Je hebt dus best een belangrijke rol?

“In het begin vond ik het best spannend, zo’n subsidieaanvraag. Het is dan fijn als iemand zegt dat het er goed uitziet, als anderen enthousiast zijn. Dan weet je dat je op de goede weg zit. Verder is het gewoon doen en er niet teveel over nadenken.”

Kun je een beetje pionieren in je werk?

“Subsidieaanvragen komen en gaan. Het is een bepaald kunstje. Maar er zijn wel efficiencyslagen te behalen. Daarom hebben ze mij gevraagd daarnaar te kijken waar kansen liggen. Ik heb een verbetervoorstel geschreven en voorgelegd aan mijn regiomanager; die was erg enthousiast.”

Kun je een voorbeeld geven van een verbetering?

“Nou, bijvoorbeeld dat iedereen bij bepaalde informatie kan via één systeem. Of dat dingen niet dubbel gebeuren. Subsidies hebben een cyclus van januari tot december en tussendoor moet je aanvragen doen voor het jaar daarna. Dan valt er wel het een en ander te combineren. Er werd ook vaak uitstel aangevraagd, terwijl je weet dat die aanvragen eraan komen. Door beter te plannen, hoef je geen uitstel aan te vragen.”

In mijn aanpak bij de analysemethodiek merkte ik dat sommige mensen dingen doen zoals ze dat altijd hebben gedaan. En als je dan vraagt waarom ze dat zo doen, dan wordt het niet duidelijk. Daar kan ik vernieuwend zijn. Door ze als het ware uit die routineaanpak te halen.”

Als je naar jezelf kijkt, was daar ook verbetering mogelijk?

“Ik ben me wel bewust van waar mijn capaciteiten liggen. Waar ik in kan groeien en waar kansen liggen. In de trainingen van newpublic ben ik erachter gekomen dat ik best wel direct kan zijn en makkelijk mijn mening op tafel gooi. Dat is soms handig, maar soms ook niet. Daar ben ik me nu meer van bewust.

Ander voorbeeld: ik ben snel afgeleid en heb veel uitdaging nodig. Voorheen zag ik het als iets wat niet goed was. Ik heb geleerd dat je dat niet moet zien als beperking maar als kans. Ik krijg er energie van als ik op verschillende locaties en met verschillende mensen kan werken. Daar zit mijn kracht.”

Een overwinnaar gaat voor resultaat. Hoe zit dat bij jou?

“Ik ben wel van het resultaat halen. Als ik een subsidieaanvraag heb gedaan en die wordt gehonoreerd, dan word ik wel gelukkig, ja.”

 

Inspirerend verhaal? Bekijk hier alle voorbeeldopdrachten.

RUBRIEKEN