Newpublic voor een moderne overheid

Newpublic werd in 2010 opgericht door Matthijs, Rebecca en Mark vanuit hun droom om jonge, talentvolle mensen in hun kracht te zetten en te werken aan hun persoonlijke groei. Om met hen veranderingen te realiseren die de overheid sterker maken.

Inmiddels plaatsen we  jaarlijks meer dan honderd trainees bij gemeenten, provincies, ZBO’s en andere overheden. En vinden de (ex)-trainees ons zo’n aantrekkelijke werkgever dat mond-tot-mondreclame ons krachtigste wapen is om jong talent te werven.

Wat onderscheidt ons nog meer van andere traineebureaus?

  • Het selecteren, begeleiden en trainen van pioniers is onze specialiteit, al ruim 10 jaar.
  • We leveren geen trainees af. We leveren maatwerk en kunnen je op ieder onderdeel ontzorgen.
  • De trainees worden persoonlijk en inhoudelijk begeleid door gecertificeerde coaches.
  • Met het unieke opleidingsprogramma vergroot de trainee zijn pionierkracht en daarmee zijn toegevoegde waarde voor jouw organisatie.
  • De trainees zijn in dienst bij newpublic. Ofwel: het werkgeversrisico ligt bij ons, de flexibiliteit bij jou.
  • De trainees kunnen desgewenst al na anderhalf jaar en zonder verplichting instromen op een formatieplaats.

 

 

 

Hoe je pioniers kan inzetten?

Van volledig uitbesteden tot eigen traineeprogramma.

Lees verder

Op zoek naar pionierkracht?

Laten we snel de mogelijkheden bespreken.

Contact

Voorbeeldopdracht
Gemeente Waddinxveen & Anne Faber

Iemand die op een natuurlijke manier waardevolle verbindingen legt, dat is een verbinder. De verbinder is even onbevangen als onbevlekt en onbevooroordeeld. Het is ook iemand die wars is van hiërarchie en altijd denkt in mogelijkheden. Anne Faber herkent zich daar wel in, in dat denken in mogelijkheden. Als Beleidsmedewerker inkoop sociaal domein bij gemeente…

Lees verder