Expertise

Jong talent brengt verandertrajecten in een stroomversnelling

“Jong talent is vaak de smeerolie in de verandering.” meent Frank Bruijninckx van Howaboutyou (zie ook dit video-interview met hem). Als opdrachtgever doet hij regelmatig een beroep op de trainees van Newpublic. En hij is niet de enige die overtuigd is van de veranderkracht van jong talent. Wat zorgt er nou voor dat juist jong talent veranderingtrajecten vaart kunnen geven en soepel kunnen laten verlopen?

Vers bloed

Volgens Tiemen Storm, de aanvoerder van onze regiomanagers, heeft het te maken met het feit dat je met talent vers bloed binnenhaalt: “Juist omdat ze de organisatie en de cultuur niet zo goed kennen, zetten ze bewust en onbewust dingen in een stroomverstelling.”

Rebecca van de Lagemaat die bij Newpublic aan het roer staat, herkent de onbevangenheid: van jong talent “Ze gaan net wat slimmer en brutaler te werk, met een frisse blik en een open mind en nemen anderen daarin mee. Dat heeft een positieve weerslag op de rest van de organisatie. Ze geven het voorbeeld van hoe je iets voor elkaar kunt krijgen. Ze voegen nieuwe kennis toe en komen met tools waarmee het allemaal net wat efficiënter en effectiever kan.”

“Ze gaan net wat slimmer en brutaler te werk, met een frisse blik en een open mind en nemen anderen daarin mee.”

De zege van generatie Z

Naast die verse kennis en de frisheid van een jonge, onbevangen geest, spelen ook de karakteristieken van de jonge generatie Z, de eerste generatie die zich geen leven zonder internet kan voorstellen. Digital natives die minder dan vorige generaties waarde hechten aan bezit en status, voor wie gemeenschap en collectivisme belangrijker zijn dan individualisme en die emoties en emotionele intelligentie serieus nemen. Tiemen: “Deze generatie stelt zichzelf vragen als: waarom wil ik dit, wie ben ik zelf en wat heb ik toe te voegen? Het is een zelfbewuste, autonome generatie die wars is van hiërarchie. Dat maakt dat ze dwars door een organisatie heen kunnen werken. Zo was er een trainee die tegen het uitgebreide, trage besluitenvormingsproces aanliep en besloot een paar stappen over te slaan. Hij maakte gewoon direct een afspraak met de gemeentesecretaris en regelde een akkoord. Tot grote verbazing van zijn collega’s.”

De juiste skills

Het is dan misschien wel de kwaliteit van een nieuwe generatie, niet iedere net afgestudeerde heeft het vermogen om verandertrajecten aan te jagen. Om de balans te vinden tussen verbinding behouden en vernieuwing te brengen. De kunst is om het juiste talent te vinden, kandidaten met competenties die perfect aansluiten op wat nodig is voor de opdracht.

Enkele typische competenties waar Newpublic jong talent op selecteert zijn volgens Rebecca nieuwsgierigheid, creativiteit en authenticiteit. “Het zijn mensen die vanuit eigen kracht te werk gaan en geen genoegen met antwoorden als ‘omdat we dat altijd zo gedaan hebben.’ Ze hebben de gave om kritisch te zijn en nieuwe wegen te bewandelen zonder anderen tegen zich in het harnas te jagen. Integendeel, aldus Rebecca: “Het zijn echte verbinders die zowel binnen als buiten de organisatie op zoek gaan naar draagvlak en samenwerking.”

RUBRIEKEN